Privacy verklaring

De informatie op deze website is met de allergrootste zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig is, onjuist is of fouten bevat. Hoewel Kies Autolease zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en zo foutloos als mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten. Het is mogelijk dat genoemde prijzen en/of tarieven en/of aanbiedingen en/of condities niet meer beschikbaar, leverbaar en/of van toepassing zijn. Kies Autolease ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, download naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kies Autolease.

Kies Autolease aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de (eventuele) inhoud van door derden aangeboden informatie op deze website.

Kies Autolease aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op deze website. Kies Autolease behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Kies Autolease.

Heeft u vragen?